ձ.

cf. ԱՆԶԳԱՅԱՆԱՄ.

Խոհեմութիւն իցէ, որ ոչ մինչեւ ի շարժումն քնոյ յանձին հաստատութենէ անզգայի. (Կլիմաք.։)

Եթէ բոլորովին անդամօքն անզգայիցի. (Ոսկ. լս.։)

Յերկոցունցն անզգայէր փոքր մի. (ՃՃ.։)

Ձայն յանզգայելոց ի գինւոյ լսեմ ես. (Ել. ՟Լ՟Բ. 18։)

Անզգայեալ է ի մեղացն արբեցութենէ. (Սարգ.։)

Մոլորութեամբն անզգայեալք։ Անզգայեալք իբր ի դիւէ. (Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. յհ.։)

Անզգայեալք յայսոյն հայհոյութենէ. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զի՞նչ վայելումն իցէ կերակրոյն եթէ անզգայեալ ցաւովք ուտիցեմ. (Նար. ՟Կ՟Բ։)

Անզգայեալ՝ ոչ ճանաչէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Որ չիցէ անզգայեալ, կամ ուրկոտ. (Մխ. դտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յանզգայիմ, եցայ

Voir tout