adj.

without importunity, without intrusion.

adj.

Ազատ ի թախանձանաց այլոց.

Զայլ ստացուածսն ետ ի քաղաքին մատակարարսն՝ վասն անթախանձ լինելոյ նմա ի հարկէ դիմոսական պահանջմանէն. (Վրք. ոսկ.։)