s.

cruelty;
prodigality, profusion.

s.

Չխնայելն՝ ի ծախս, ի մարմինն. եւ անողորմութիւն.

Փոփոխին անմիտ յարձակմամբ յանխնայութենէ ի խնայութիւն, եւ ի փափուկ կենաց ի խստավարութիւն. (Փիլ. ել.։)

Տեսեալ Աստուծոյ զահագին ճգնութիւնսն, եւ զանխնայութիւն սուրբ մարմնոյն. (ՃՃ.։)

Անխնայութեամբ դատէին զօտարս եւ զընտանիս իւրեանց. (Բուզ. ՟Դ. 59։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անխնայութիւն անխնայութիւնք
accusatif անխնայութիւն անխնայութիւնս
génitif անխնայութեան անխնայութեանց
locatif անխնայութեան անխնայութիւնս
datif անխնայութեան անխնայութեանց
ablatif անխնայութենէ անխնայութեանց
instrumental անխնայութեամբ անխնայութեամբք