s.

imprudence.

s.

ԱՆԽՈՀԵՄՈՒԹԻՒՆ ԱՆԽՈՀՈՒԹԻՒՆ ἁβουλία, παραφορά. imprudentia, consilii inopia, amentia. Անխոհականութիւն. անխորհրդութիւն. անմտութիւն. անխելքութիւն. ագըլսըզլըգ. նատանլըգ. թէտպիրսիզլիք.

Ապշութիւն եւ անխոհեմութիւն (կոչէին) զհեզութիւնն. (Նիւս. թէոդոր.։)

Զմտաւ ածցեն քրիստոսամարտքն՝ զիւրեանց անխոհութեանն մեծութիւն։ Երագն յանխոհութիւն (Եւնոմիոս)։ Ըստ հերձուածողացն անխոհութեան. (Կիւրղ. գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անխոհեմութիւն անխոհեմութիւնք
accusatif անխոհեմութիւն անխոհեմութիւնս
génitif անխոհեմութեան անխոհեմութեանց
locatif անխոհեմութեան անխոհեմութիւնս
datif անխոհեմութեան անխոհեմութեանց
ablatif անխոհեմութենէ անխոհեմութեանց
instrumental անխոհեմութեամբ անխոհեմութեամբք