adj.

cf. ԱՆԽՈՏՈՐ.

Կամուրջ անխոտորնակ։ Անխոտորնակ ի չարն. (Նար. ՟Ղ՟Բ. եւ Երգ.։)

Անխոտորնակ հաւատս. (Սարգ. յուդ. ՟Գ։)

Նախ զհաւատս անխոտորնակս նմա ընծայեսցո՛ւք. (Տօնակ.։)

adv.

ԱՆԽՈՏՈՐՆԱԿ cf. ԱՆԽՈՏՈՐՆԱԿԻ.