adj.

that does not ridicule, not scornful, not apt to deride.

adj.

Ոչ ծաղրածու. ո՛չ խեղկատակ կամ այպանօղ.

Խոնարհեցուսցէ կրօնաւորն զինքն՝ անծաղրածու լինել. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)