adj.

ԱՆԿԵՐՊԱԳՐԵԼԻ ԱՆԿԵՐՊԱԴՐԵԼԻ Զոր ոչ լինի գրել, կամ նկարել, կամ դնել ընդ իւիք կերպիւ.

Զանկերպագրելին չյիշատակելի։ Գոչմամբ անկերպադրելեաւ (լաւ եւս՝ անկերպագրելեաւ). (Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Ղ՟Բ։)