adj.

irrefutable;
undeniable, incontestable.

adj.

Զոր անմարթ է հերքել. անվանելի. դէմ չի դրուիր. գարշը գօնմազ.

Զօրութեամբ անհերքելի իշխանութեան քո. (Եփր. աղ.։)

Բուռն եւ անհերքելի սատարութեամբ օդոյ. (Պիտ.։)

Անհերքելի բան։ Անհերքելի ջատագովք են Աստուածութեանն. (Նար. ՟Ի՟Է.։ Նար. կթ։)