adj.

Իբր աննիւթ. աննիւթական. անմարմին. հոգեղէն. ἁίλος. immaterialis.

Զանմարմնական բնութիւնն եւ զանհիւթական. (Ոսկ. խչ.։)

Աստուած է անհիւթական. (Ագաթ.։)

Անհիւթականն հողանիւթ գոլով։ Բացեր զգանձն անհիւթական։ Անհիւթական ջուր. (Շար.։)