s.

napkin.

s.

Նուազականն վերնոյն. փէշկիրճիք. մաքրամաճըգ.

Զիւր իսկ զանձեռոցիկն ի նմանէ ի զատ յափշտակելով՝ հարստապէս նովին իսկ լնուին զբերան նորա. (Յհ. կթ.։)