adj.

boastful, full of vanity;
— լինել, to be extolled.

adj.

Պանծացեալ յանձն իւր. եւ որ ինչ է պանծալի անձին. փառացի. շքեղ.

Անձնապանծ բարեփառութիւն. (Պիտ.։)

ԱՆՁՆԱՊԱՆԾ ԼԻՆԵԼ. Պանծանալ յանձին. պարծիլ. սնափառիլ.

Այնու գունակ տեսանէին անձնապանծ լիեալ. (Պիտ.։)

Զի մի՛ անձնապանծ լիցի նա. (Երզն. մտթ.։)