adv.

ԱՆՁՆՕՐԷՆ որ եւ ԱՆՁՆԱՊԷՍ. ψυχικῶς. animaliter, animo. Հոգեպէս. հոգւով.

Զօրեսցէ տեսանել անձնօրէն զողջախոհութեանն զգեղեցկութիւն. (Փիլ. այլաբ.։)