adj.

wet with rain.

adj.

Թացեալ յանձրեւոյ. անծրեւէ թրջած, խխում եղած.

Անձրեւաթաց եւ արեգակնակէզ լինել. (ՃՃ.։)

Անձրեւաթաց, եւ ցրտաբեկ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ։)

Անձրեւաթացին, եղեմնապատին. (Գանձ.։)