adj.

that gives or engenders rain.

adj.

Որ ձրի պարգեւէ, կամ տայ յիւրմէ զանձրեւ.

Ամպ պարգեւաձիր. (Նար. կուս.։)

Ով ցօղոյն կենաց՝ հօրէն լուսոյ իջեալ, ամպ անձրեւաձիր՝ ծարաւելոցս յարբումն. (Տաղ.։)