adj.

ԱՆՄԱԼ ԱՆՄԱԼԵԼԻ Զոր չէ մարթ մալել. աննուաճելի. անփշրելի. անվնասելի.

(Իբրեւ զադամանդ) ամենեցուն էր՝ որ ձեռնարկէին ի հարկանել՝ անմալ. (Փիլ. սամփս.։)

Վէմ զինքն ասէ վասն անմալելի եւ անխորտակելի գոլոյ. (Երզն. մտթ.։)