cf. ԱՆՄԱՏՈՅՑ ըստ ՟Ա. նշ.

Անմատչելի ամրութիւն, ամրոց, զօրութիւն. (Խոր. ՟Գ. 35։ Յհ. կթ.։) (Լմբ. սղ.։)

Անմատչելի հեռաւոր։ Անմատչելեաց հպաւոր. (Նար. ՟Ի՟Գ. ՟Ղ՟Թ։)

Եւ ըստ ՟Բ. նշ. կամ չմատչելի. խորշելի.

Յանմատչելի չարեացն զերծայ. (Լմբ. սղ.։)