adj.

more or very inhuman, — fierce, — unkind.

adj.

ἁνανθρωπότερος. inhumanior. Առաւել անմարդի. յոյժ տմարդի. անմարդասէր. անագորոյն.

Եղաք քան զմիմեանս անմարդագոյնք. (Առ որս. ՟Ը։)

Այս վաճառ անմարդագոյն գոլ թուի ինձ քան զյուդային. (Լաստ. ՟Ժ։)