s.

depopulation;
inhumanity, barbarity;
incivility, brutality.

s.

Անմարդ կամ անմարդի գոլն. իբր Անմարդասիրութիւն. տմարդութիւն. անգթութիւն. ἁνανθρωπία, τὸ ἁνάνθρωπον. inhumanitas, immanitas.

Ո՛վ իմոյ թշուառութեանս եւ անմարդասիրութեանս. (լմբ. պտրգ։)

Պատասխանի առնէ բազում անմարդութեամբ. (ՃՃ.։)

Անմարդութիւնն ինչ զիրսն կարծիցես. (Ոսկ. ես.։)

Յաղագս առ այրն անմարդութեանդ։ Լինել անմարդութեան խստապարանոց սպասաւոր. (Դիոն. թղթ. ՟Ը։)

Զանմարդութիւնն իբրեւ զազատութիւն ողջունեմք։ Ո՛րքան չար է անմարդութիւնն, եւ ո՛րքան բարի գութք. (Ածաբ. աղքատասիր.։)

Ի գազանաբարոյ անմարդասիրութենէ դատաւորին. (ՃՃ. եւ այլն։)

Կամ որպէս Մարդատեցութիւն. μισανθρωπία. odium humanum.

Դառնութիւն, եւ անմարդութիւն. (Նիւս. կուս.։)

Ամայութիւն. դատարկութիւն. ἑρημία. desolatio.

Անմարդութիւն եւ ամայութիւն քաղաքաց. (Փիլ. տեսական.։)

Հանգեաւ երկիրն ի շաբաթս զամենայն աւուրս անմարդութեան. (Մծբ. ՟Ժ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անմարդութիւն անմարդութիւնք
accusatif անմարդութիւն անմարդութիւնս
génitif անմարդութեան անմարդութեանց
locatif անմարդութեան անմարդութիւնս
datif անմարդութեան անմարդութեանց
ablatif անմարդութենէ անմարդութեանց
instrumental անմարդութեամբ անմարդութեամբք