s.

discord, dissension, disagreement, difference, misunderstanding;
— ձայնի, discordance, dissonance.

s.

ἁσυμφωνία, διαφωνία. discordia, dissensio. Անհամաձայնութիւն. երկբանութիւն. երկպառակութիւն. տարաձայնութիւն. իթթիֆագսըզլըգ.

Անմիաբանութիւնք զօրացն, եւ այլ ազգականացն լինէին. (Խոր. ՟Բ. 27։)

Անմիաբանութիւն իմն կարծեցին։ Անտի լուծանիցեմք զկարծեալ բազում անմիաբանութիւնսն. (Ոսկ. մ. ՟Ա 4։)

Արիանոսն ասէ. անմիաբանութիւն յոյժ ինձ թուի ի մերձակայ ժամուս՝ գրոց. (Աթ. ՟Ը։)

Ժամանակի անմիաբանութիւն, եւ պահոց. (Կամրջ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անմիաբանութիւն անմիաբանութիւնք
accusatif անմիաբանութիւն անմիաբանութիւնս
génitif անմիաբանութեան անմիաբանութեանց
locatif անմիաբանութեան անմիաբանութիւնս
datif անմիաբանութեան անմիաբանութեանց
ablatif անմիաբանութենէ անմիաբանութեանց
instrumental անմիաբանութեամբ անմիաբանութեամբք