s.

insatiableness, greediness, gluttony.

s.

ἁπληστία, τὸ ἁκόρεστον. insatiabilitas, aviditas inexplebilis. Չյագելն. որկորստութիւն. եւ անյագ լինելն. անգահութիւն. եւ Սաստիկ տենչ. անչափ կարօտ. գաթը հավէս.

Տանջանք անյագութեան՝ սակաւապիտութիւն. (Փիլ. իմաստն.։)

Անյագութիւն ոչ էր (ի սկզբանէ), եւ այժմ ոչ է պարկեշտից. (Յճխ. ՟Զ։)

Անյագութիւն որովայնի. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Թ։)

Զի՞նչ է նոր ախտն, եւ անյագութիւնն. (Առ որս. ՟Ա։)

Ըմպելի անյագութեան նորին՝ արիւն անմեղաց. (Եղիշ. ՟Գ։)

Որք անյագութեամբն համակեալք ոսկւով. (Փարպ.։)

Զմին ապրեցոյց սիրոյն աստուծոյ անյագութիւնն՝ (Բրս. չար.։)

Անյագութեամբ զներքին կողմն այրին խուզեալ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյագութիւն անյագութիւնք
accusatif անյագութիւն անյագութիւնս
génitif անյագութեան անյագութեանց
locatif անյագութեան անյագութիւնս
datif անյագութեան անյագութեանց
ablatif անյագութենէ անյագութեանց
instrumental անյագութեամբ անյագութեամբք