adj.

more or very obscure.

adj.

ἁδηλότερος. minus notus. Առաւել անյայտ, մթին. խորիմաց.

Անյայտագունիցն փոփոխեալ ի յայտնագոյնսն. (Ածաբ. ի պասեք.։)

Զբնութիւն՝ բազմաց զանյայտաբոյնն երեւեցուցանել. (Փիլ. իմաստն.։)

Անյայտագոյն թուի ասացեալս. (Մխ. երեմ.։)

adv.

Առաւել անյայտաբար.

Առակաբանութեամբ անյայտագոյնս խօսեցաւ. (Նանայ.։)