vn.

to expire, to die;
to commit suicide by suffocation.

չ.

ἁψυχέω. exanimor. Պակասիլ ի շնչոյ. նուաղիլ. նուդգու դութուլմագ. եւ Հանել զոգի. մեռանիլ. ճանընը թէսլիմ էթմէք.

Զարհուրեալ անշնչացաւ։ Անշնչանայր իբրեւ զմեռեալ. (ՃՃ.։)

Մեռաւ, եւ անշնչացաւ. (Ագաթ.։)

Տէրն մեր անշնչացաւ ի խաչին ըստ մարմնոյ. իսկ ըստ աստուածութեանն կենդանի եւ արթուն՝ զդժոխս աւերեաց. (Նիւս. երգ.։)

Որ ի խաչին անշնչացար։ Կամաւորապէս անշնչացար։ Որ զդատակնիք մահու ելոյծ իւրով անշնչացեալ մարմնով զհոցեալ մարդոյն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անշնչանամ
դու անշնչանաս
նա անշնչանայ
մեք անշնչանամք
դուք անշնչանայք
նոքա անշնչանան
Imparfait
ես անշնչանայի
դու անշնչանայիր
նա անշնչանայր
մեք անշնչանայաք
դուք անշնչանայիք
նոքա անշնչանային
Aoriste
ես անշնչացայ
դու անշնչացար
նա անշնչացաւ
մեք անշնչացաք
դուք անշնչացայք
նոքա անշնչացան
Subjonctif
Présent
ես անշնչանայցեմ
դու անշնչանայցես
նա անշնչանայցէ
մեք անշնչանայցեմք
դուք անշնչանայցէք
նոքա անշնչանայցեն
Aoriste
ես անշնչացայց
դու անշնչասցիս
նա անշնչասցի
մեք անշնչասցուք
դուք անշնչասջիք
նոքա անշնչասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անշնչանար
դուք մի՛ անշնչանայք
Impératif
դու անշնչացի՛ր
դուք անշնչացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անշնչասջի՛ր
դուք անշնչասջի՛ք