adj.

dumb with amazement, astonished, surprised;
— լինել, to be astonished, to wonder;
— լռութիւն, utter or profound silence.

adj. adv.

Ուր չիցէ շշուկ կամ ձայն ամբոխի. անխռով. խաղաղական.

Անշշուկ հանգստեան (մահուան) ցանկացաւ. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)