adj.

unchangeable;
that cannot be overturned.

adj.

Անխաղաց. անփոփոխ. անյեղլի. հաստատուն. տէօնմէզ. թէպտիլ օլմազ.

(Խոզն) բնաւորեալ է անշրջելի ունել զպարանոց. (Մխ. առակ.։)

Հանգուցանէ յետ եօթնշրջական (կամ եօթն շրջագայ) կենցաղոյս յանշրջելին եւ ի հաստատունն. (Ճ. ՟Թ.։)

Իբրեւ զգոյն ի մարմնի անշրջելի մնայ. (Ասող. ՟Գ. 21։)

Եւ որ այլ եւս են անշրջելի. (Յճխ. ՟Ժ՟Բ։)

Անշրջելի պահեմք, կամ պահեցաք. (Խոր. ՟Գ. 42. 48։)

(Մեղացն) անշրջելի պատճառ. (Նար. ՟Ի՟Է։)