adj.

unpitying, imcompassionate, inhuman, barbarous, cruel, brutal.

adv.

cf. Անողորմաբար.

adj.

ἁνελεήμων, ἁνελεής, ἁνηλεής. immisericors, durus, crudelis. Ոյր չիք ողորմ կամ ողորմութիւն ի սրտի. անգութ. անգորով. անագորոյն. անկարեկից. անմարդի. խիստ. անաչառ. անխնայ. սաստիկ, (անձն, եւ գործ). մերհամէթսիզ, գալպի փեք.

Մի՛ մատնեսցես զստացուածս քո անողորմից։ Անողորմ դատաստան. (Մանդ. ՟Է։ Անողորմ սրտմտութիւն. Առակ. ՟Է. 9։ Յկ. ՟Բ. 13։ Իմ. ՟Ժ՟Թ. 1։)

Այս է անողորմիցն անողորմ դատաստան. (Մանդ. ՟Է։)

Զմիտս իւրեանց անողորմ ունելով առ աղքատս. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։)

Զտունս անողորմ (ա՛յլ ձ. անողորմաց. Ճ. անողորմածաց) պարսաւել. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Անողորմ բարուք։ Ի բերան անողորմ սրոյ. (Պիտ.։)

Անողորմ են հրեշտակքն. (Նար. ՟Ը։)

Անողորմ հարուածք, կամ վրէժք, թշուառութիւնք, հատուցմունք, ողորմութիւնք, չարչարանք, տառապանք. (Եղիշ. ՟Բ։ Պիտ.։ Նար. ՟Ը։ Յհ. կթ.։ Լմբ. ատ.։)

Անողո՛րմ է օրն այն, անաչառ է դատաստանն. (Եփր. խոստ.։)

Կամ Անարժան ողորմութեան. աններելի.

Անողորմ վրիպանք, կամ գործ. (Պիտ.։)

adv.

cf. անողորմաբար.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անողորմաբար

Voir tout