adj. adv.

Ուր չիցէ գրեալ ողջոյն առ բարեկամս. առանց բարեւի (բարեւագիր). սէլամսըզ.

Հասանէր յանկարծակի դեսպան ի պարսից, ունելով գոյժ չարաչար, եւ նամականի բազում անողջոյն. (Փարպ.։)