adj.

ԱՆՈՐՈՇԱԿ ԱՆՈՐՈՇԱԿԱՆ. ἁόριστος. infinitus. Անորիշ. անյայտ. Ըստ անորոշակին հակակայքն. որպէս ոչ մարդ, ոչ արդար. Պերիարմ.

(Ոչ մարդն) անորոշական անուն. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Եւ ἁχώριστος, inseparabilis. Անբաժանելի. անանջատ.

Նշանակեաց եւ զանորոշական զմիաբուն աստուածային զօրութեանն պայման. (Ագաթ.։)