s.

sweetness of smell, perfume.

s.

εὑωδία, τὸ εὑωδές. suaveolentia, fragrantia. Անուշութիւն հոտոյ. հոտ անոյշ. եւ ունելն կամ բուրելն զհոտ անուշից. եւ իրք անուշահոտք (իրօք կամ նմանութեամբ).

Ծնօտք նորա բուրեն զանուշահոտութիւն. (Երգ. ՟Է. 13։)

Պահեցելոցս, ոչինչ նուազ եւ ոչ ծխեցելոց, լինի ինչ անուշահոտութիւն։ Ըստ հոտոյ՝ յանուշահոտութիւն գոլորշեաց. (Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Անուշահոտութեան բաշխման ընդունակութիւն. (Դիոն. երկն.։)

Իւղ անուշահոտութեան (այսինքն մեռոն). (Յհ. իմ. կան.։)

Իւղոցն անուշահոտութիւն. (Առ որս. ՟Ա։)

Բուրումն անուշահոտութեան. (Յհ. իմ. եկեղ.։) (Պիտ.։)

Բուրեալ զանուշահոտութիւն սաղմոսաց։ Զանուշահոտութիւն հոգեւոր տնգոց. (Խոր. հռիփս.։)

Քրիստոսի անուշահոտութիւնք եղեն. (Սարգ. պ. ՟Թ։)

Բուսուցանէր զհոգէծաղիկ անուշահոտութիւնս. (Յհ. կթ.։)

Խունկ անուշահոտ՝ առաւել յայնժամ բուրէ զանուշահոտութիւնն, յորժամ ի հուրն մերձենայ. (Անան. զղջ.։)

Եւ Առնուլն զհոտ անոյշ, հոտոտելն զանոյշս.

Եւ ոչ յանուշահոտութիւն հոտոտելեաց երթան. (Պիտ.։)

Անուշահոտութեամբ ըռնգանցն դատապարտեաց զմարդն. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անուշահոտութիւն անուշահոտութիւնք
accusatif անուշահոտութիւն անուշահոտութիւնս
génitif անուշահոտութեան անուշահոտութեանց
locatif անուշահոտութեան անուշահոտութիւնս
datif անուշահոտութեան անուշահոտութեանց
ablatif անուշահոտութենէ անուշահոտութեանց
instrumental անուշահոտութեամբ անուշահոտութեամբք