ԱՆՋՆՋԱԿԱՆ ԱՆՋՆՋԵԼԻ, cf. ԱՆՋԻՆՋ. ըստ (՟Ա նշ.)

Իբր արձանի անջնջականի. (Նար. ՟Խ՟Զ։)

Անջնջական յիշատակարան, կամ շնորհ, կամ կանոն. (Նար. ՟Հ՟Գ. եւ Նար. խչ. եւ Նար. մծբ.։)

Անջնջելի կտակ. (Շ. բարձր.։)

Անջնջելի արիւն ի վերայ այնմ թագաւորութեանն հեղին. (Լաստ. ՟Ի՟Ե։)