ԱՆՍԱՅԹԱՔԱԿԱՆ ԱՆՍԱՅԹԱՔԵԼԻ. cf. անսայթաք.

Անսայթաքկան գնացք. (Նար. խչ.։)

Անսայթաքելի ճանապարհ. (Լմբ. սղ.։)

Անսայթաքելի ոտիցն հետովք։ Անսայթաքելի խօսողութիւն։ Անսայթաքելի քարոզչիս. (Նար. առաք. եւ Նար. ՟Ժ՟Ը. եւ Նար. յիշ.։)

Ընդ քեզ բեւեռել անսայթաքելի. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)