adj.

unscarred.

adj.

Որ չունի սպիս, վէրս, նշան վիրաց. անարատ. ամբիծ. եարասըզ, զէրէսիզ, փերէսիզ, լեքեսիզ.

Անսպի ոչխար, կամ կերպարան. (ՃՃ.։)

Առանց վիրաց եւ անյ լինել. (Խոսրովիկ.։)

Արար զմեզ անսպիս եւ անարատս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Անսպիս եւ անմահս զմեզ արար. (Խոսր.։)

Լեառն՝ որ է կուսական արգանդն, անսպի մնաց եւ անթերանալի. (Համամ առակ.։)

Ի բերանոյ առիւծուն զգառինս իւր ապրեցոյց անսպի եւ անվնաս. (Վրք. հց. ձ։)