adj.

unshadowed, unclouded, clear, light.

adj.

ἅσκιος. umbra carens, inopacus, lucidus, clarus. Ուր չիք ստուեր, կամ մթութիւն. անաղօտ. լուսաւոր. պայծառ. ուր որ շուք չկայ. քէօրկէսիզ, նուրանի, րուշէն.

Մաքուր լուսով եւ անստուերաւ. (Փիլ. լին.։)

Անստուեր միջօրեայ. (Վեցօր. ՟Զ։) եւ (Պիտ.։)

Անստուեր լոյս արեգականն արդարութեան. (Եղիշ. ՟Բ։)

Տաճար լուսոյ անստուերին. (Շար.։)

Անստուեր ծագումն, կամ նշոյլք, կամ բոց, կամ պայծառութիւն։ Արեւ անստուեր. (Նար.։)

Մշտալոյս աներեկոյ. անգիշեր.

Յանստուեր քաղաքին. (Ագաթ.։)

Անստուեր յաւիտենին. (Նար. խչ.։)

Ճեպէր ի կիսագունդն անստուեր. (Լաստ. յիշ.։)

Կամ իբր Անհովանի.

Յարեգակնային ճառագայթիցն եւ յանստուեր տապոյն զովացեալ. (Մագ. ձ։)

Նմանութեամբ, Անպատրուակ, գերապանծ, վսեմ, անխափան, յայտնի, եւ այլն.

Անստուեր իմաստութիւն, կամ յիշատակ, յոյս, փառք։ Անստուեր եւ անապական զճշմարտութեանն բան ամենայն ազգաց ծանուցին. (Նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անստուերագիծ

Անստուերագիր

Անստուերափայլ

Voir tout