adj.

intrepid, fearless, courageous, bold;

adv.

intrepidly, fearlessly, boldly.

adj.

(լծ. հյ. անահ, անվախ. որ եւ յն. ա՛ֆօվօս. իսկ լտ. իմբիճէր անպղերգ) ἅοκνος, impiger, ἁνυπέρθετος, cunctationis nescius, ἅφοβος, intrepidus. Արի եւ փոյթ. ժիր եւ մտադիւր. աչալուրջ. որ չէ վատ եւ թոյլ. անյապաղ. անդանդաղ. անկասելի. եւ Աներկբայ. աներկիւղ. համարձակ. անպատկառ. գօրգմազ, սէրպէսթ, ճէսուր.

Անվեհեր քաջութիւն. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

Անվեհեր երագութեամբ կրթեալք. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Ջանայք անվեհեր մտօք. (Փարպ.։)

Արածէին անվեհեր փութով. (Յհ. կթ.։)

Մուտ անվեհեր դրանն տեառն. (Ճ. ՟Ա.։)

Անվեհեր ձեռօք զգլուխ երանելոյն ի բաց հատին. (անդ։)

Զսուրմակ ոմն անվեհեր, որ չարախօսն էր սրբոյն սահակայ. (Ասող. ՟Բ. 1։)

Սուտ յայտնեցաւ անվեհեր եւ լրբենի աղքատս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

adv.

Առանց յապաղելոյ. արագ արագ. անդանդաղ. փութով. արիաբա, եւ մտադիւր սիրով. համարձակ. աներկբայ.

Անվեհեր մատուցանէ զիւր պատուիրանապահսն յիւր բնութիւնն։ Առաջի ամենեցուն անվեհեր քարոզել. (Ագաթ.։)

Անվեհեր քաջաբար նման թռչնոց յերիվարն հեծանէր. (Փարպ.։)

Անվեհեր արկից զանձն իմ ի խորս իմաստից. (Լմբ. ստիպ.։)

Լաւ է ինձ անվեհեր գալ առ քեզ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անվեհերութիւն, ութեան

Voir tout