adj.

unwounded, invulnerable.

adj.

ἅτρωτος, ἅθραυστος. invulneratus որ եւ ԱՆՎԻՐԱՒՈՐ. ԱՆՎԻՐԱՒՈՐԵԼԻ. Ազատ վիրաց կամ ի խոցուածոց. ողջ. եւ Ողջամիտ. եարասըզ, զերէսիզ.

Անցաւս եւ անվէրս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Անվէր եւ անսպի. (Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Անվէր մնաց նահատակն. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Զայս (խորհուրդ՝) անվէր միտք ծնան. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)