s.

exactness.

s.

ἁπταισία, τὸ ἁπταίστον. immunitas ab offensione. Աներկեւանութիւն. անսայթաքութիւն. անքոյթ վիճակ.

Արքունի պողոտայս առ անվթարութիւն ոգւոց բաղձացեալք (յն. բաղձացելոց) միշտ լաւագոյն գնացիցն. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անվթարութիւն անվթարութիւնք
accusatif անվթարութիւն անվթարութիւնս
génitif անվթարութեան անվթարութեանց
locatif անվթարութեան անվթարութիւնս
datif անվթարութեան անվթարութեանց
ablatif անվթարութենէ անվթարութեանց
instrumental անվթարութեամբ անվթարութեամբք