adj.

invaluable;
unpaid;
infinite, endless.

adj.

ἁνήνυτος. qui perfici nequit, infectus. Որոյ չիք վճարումն կամ կատարումն. անզրաւ. անվերջ. անկատարած. անվախճան. անեզրական. դիւքէն մէզ, նիհայէթսիզ.

Անզեկուցանելի եւ անվճար։ Յաճախ եւ անվճար։ Յանվճար տանջանաց։ Անվճար ախտից եւ չարեաց։ Անվճար զբաղմանց. (Փիլ.։)

Անվճար աղէտք. (Պիտ.։)

Զանվճար տանջանացն տոյժս. (Նար. ՟Բ։)

Անկէտ եւ անվճար է օրն այն։ Ուրախութիւն անվճար. (Շ. բարձր. եւ Շ. ոտ. մխ.)

adv.

Անդադար. անընդհատ. յանվախճանս.

Յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ. (Պիտ.։)

Սէրն ընդ աստուծոյ յերկարաձիգ անվճար։ (Ոսկիփոր.։)