adj.

which does not last, inconstant.

adj.

Որ ոչ տեւէ. անցաւոր. չդիմացօղ. տայանմազ.

Հարկ է անտեւականին մեռանել։ Վասն զի անտեւական են մարմինք, յայն սակս մեռանին. (Եզնիկ.։)