adj.

Ո ոչ ցնդի, անզբօս. եւ Անեղծ. անվատնելի. անվանելի. անջրելի.

Լռութեան պտուղ՝ աղօթք անցնդելի. (Կլիմաք.։)

Փշմարտութիւն միատարր եւ անցնդելի. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Բան անցնդելի. (Լմբ. պտրգ.։)

Ո՛վ անցնդելի կուսութեան պատիւ. (Ճ. ՟Գ.։)