ԱՇԽԱՏԱԺԻՐ ԱՇԽԱՏԱԽՈՆՋ Ուր կայցէ աշխատութիւն ժիրեւ խոնջելի. քրտնաջան. բազմաշխատ. բազմավաստակ. տարժանական.

Աշխատաժիր պարապեալ. (Ասող. ՟Գ. 17։)

Աշխատաժիր գործոց ներգործութեամբ. (Գանձ.։)

Փոյթ աշխատաժիր կրօնից. (Յիշատ. ոսկ. յհ.։)

Շտեմարան զինքն պատրաստել աշխատախոնջ առաքինութեամբ եւ ճշմարտութեամբ բանի։ Երկար աղօթից էր պտուղ, եւ աշխատախոնջ քրտանց եւ առաքինութեան վարձ. (Տօնակ.։) Հ. կիլիկ.։