adj.

spread throughout the universe.

adj.

Տարածեալ ընդ աշխարհ համօրէն, ընդ ամենայն երկիր.

Թաքուցանէ զաշխարհատարած ճառագայթս իւր. (Ագաթ.։ եւ Խոր. հռիփս.։)

Խաւար աշխարհատարած. (Նար. գանձ հոգ.։)

Կոհակք ամեհի ծովուն աշխարհատարած. (Բենիկ.։)