cf. Յաշտ.

ԱՇՏ կամ ԱՇԴ cf. ՅԱՇՏ. (որպէս զոհ հաշտութեան.)

Կանգնել յաշտից տեղիսն. (Խոր. Բ. 13։)

cf. ԱՇՏԻՇԱՏ Բռ. յտկ. ան։

ԱՇՏ. Որպէս լծ. ընդ հյ. Ոշտ, ոստ. ոստնուլ. նստիլ. եւ թ. իւսթ այսինքն ի վերայ, ի վեր. այսինքն յոտին կալ, կամ նստեալ կալ, է արմատ յաջորդ բառից (=ԱՇՏԱՆԱԿ) ինչ. տե՛ս եւ ՈՍՏԻԿԱՆ (վերակացու)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագոնադաշտ, աց

Ազնուապաշտօն

Աղանդապաշտ, ի, ից

Ամենաբարեպաշտ

Ամենաբարեպաշտիկ

Անաստուածպաշտութիւն, ութեան

Անհաշտ

Անհաշտական

Անհաշտելի

Անձնապաշտ

Աշտանակ, աց

Աշտանակամազ

Աշտանակեմ, եցի

Աշտարակ, աց

Աշտարակագործ

Աշտարակագործութիւն, ութեան

Աշտարակազարդ

Աշտարակաձեւ

Աշտարակաշէն

Աշտարակեալ

Voir tout