Մասնիկ բաղադրիչ, եւ նախդիր բացառականի՝ ըստ հյ. ἁπό, ἁπ’. ab, a. պրս. պի հյ. Ան. ի բաց. բաց. տար. ի. յ.

Բացայութիւն՝ բացերեւութիւն ուրումն ապ ումեքէ։ Ապ ըստ բոլորեցուն իմեքէ. այսինքն յումեքէ, յիմէքէ. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագապ, ի

Ազգապանծ

Ազգապետ, աց

Ազգապետութիւն, ութեան

Ազգապիղծ

Ազգապղծութիւն, ութեան

Ազնուապաշտօն

Ազնուապետ, աց

Ազնուապետական

Ազնուապետութիւն, ութեան

Ալապասար

Ախճապակ, ի, աց

Ախոռապան, աց

Ախոռապետ, աց

Ականակապ

Ակնակապիճք, պճաց

Ակնապարար

Ահապարանոց

Ահաւորապէս

Աղանդապաշտ, ի, ից

Voir tout