ն.

Անպատասխանի առնել. յանդիմանել եւ կարկել. ափիբերան առնել.

Ապաբանեաց զնա։ Որում ապաբանեաց. (Մխ. առակ. ՟Թ. եւ ՟Ծ՟Զ։)

Ընկալար զապաբանեալսն աղերսանաց. այսինքն զանպատասխանի մնացեալսն, զանխօսս. (Նար. ՟Ժ՟Է։)