s.

eulogy, praise.

s.

որ եւ ԱՂԵՐՍ ԱՊԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ. իբր հետեւողութիւն յն. ձայնիս ἁπολογία. apologia. Պատասխանատուութիւն. ջատագովութիւն. պաշտպանութիւն փաստաբանական.

Ոչ եմ պահապան եղբօր. գեղեցիկ (հեգնաբար) աղերս ապաբանութեան. Ի նոյն աղերս ապաբանութեան անգիտութեանապաստանել։ Յառաջ անցեալ յաղերս ապաբանութեանն յերկարեցեր. (Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.։)

Անպատասխանի մնալն. պապանձումն.

Մի՛ քոյդ արդարացուցաներ ի բազմաց կրեալ ստգտանս եւ ապաբանութիւն. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ապաբանութիւն ապաբանութիւնք
accusatif ապաբանութիւն ապաբանութիւնս
génitif ապաբանութեան ապաբանութեանց
locatif ապաբանութեան ապաբանութիւնս
datif ապաբանութեան ապաբանութեանց
ablatif ապաբանութենէ ապաբանութեանց
instrumental ապաբանութեամբ ապաբանութեամբք