s.

varnish;
cf. Ապակի.

s.

Նոյն ընդ Ապակի. շիշ. ուլունք.

Պղինձ, կապար, ապիկի, եւ սոցին նման. (Խոսր. պտրգ.։)

Ապիկի, կամ շուշայ՝ որ բեկի. (Վստկ. ՟Ճ՟Ի՟Ե։)

Զմարգարիտս, զապիկիս. (Եփր. գալստ.։)

Սրուակ հանելոյ զարիւն. շիշէ.

Երակ առնու, կամ ապիկիս արկանէ։ Ապիկի՛ս առ ի թիկնամէջքն ի վերի դեհն, եւ հա՛ն արիւն ըստ ուժոյն, եթէ՛ երակ առնուս, եւ եթէ՛ ապիկիք. (Մխ. բժիշկ. ստէպ։)

Ապականման նիւթ արծնելոյ զխեցեղէնս. (Բժշկարան.։ Վստկ.։)

ԱՊԻԿՈՅ ՓՐՓՈՒՐ. Խոտ փայլուն եւ մածուցիկ, որ կռուի յորմս եւ ի տունկս. ազգ բաղեղան.