adj.

Իբր Աջակողմեան.

Որ աջակողմ աւազակին բացեր զդուռն դրախտին. (Շար.։)

Աւետէր աջակողմ աւազակաւն բոլոր բնութեանս. (Տօնակ.։)

s.

ԱՋԱԿՈՂՄ. գ. իբր Աջակողմն.

Սիրտ իմաստնոյ յաջակողմ իւր, եւ սիրտ անմտի ի ձախակողմ իւր. (Ժղ. ՟Ժ. 2։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աջակողմեան

Աջակողմն

Առաջակողմն, ման

Յառաջակողմն

Voir tout