ԱՋԵԼ Իբր Աջով փայփայել, կամ ի վեր ձգել. հրաւիրել.

Զսիրելիս քո զմարմնաւորս (կոչելով ի ճաշ), աչառելովն զնոսա, զնոքօք աջելովն, զնոսա ի վեր մատուցանելովն. (Մանդ. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարբաջեմ, եցի

Զառաջեմ, եցի

Ընդառաջեմ, եցի

Կարկաջեմ, եցի

Հաջեմ, եցի

Մարմաջեմ, եցի

Պաղպաջեմ, եցի

Voir tout