adj.

in the shape of a sail.

adj. adv.

Ըստ ձեւոյ առագաստի նաւաց, վարագուրաց, կամ թաղանթաց եւ այլն.

Առագաստաձեւ զմոմն անօսրէ. (Վեցօր. ՟Ը։)

Հուրն բորբոքեալ առագաստաձեւ շուրջ պատեալ զմարմնով երանելի վկային. (Ճ. ՟Ա.։)