s.

Տալն առատութեամբ. առատաձեռնութիւն. եւ Առատ տուրք.

Փոխատուիդ առատատրութիւն բարեբանեալ միշտ պսակեսցի։ Պարգեւափաշխ առատատրութիւն. (Նար. ՟Թ. եւ ՟Ղ՟Գ։)

Զամենեսեան յառատատրութիւնն յօժարել. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առատատրութիւն առատատրութիւնք
accusatif առատատրութիւն առատատրութիւնս
génitif առատատրութեան առատատրութեանց
locatif առատատրութեան առատատրութիւնս
datif առատատրութեան առատատրութեանց
ablatif առատատրութենէ առատատրութեանց
instrumental առատատրութեամբ առատատրութեամբք