adj.

abundant, superabundant, copious;
rich, full, plentiful;
liberal, generous;
simple, plain, clear.

adj.

εὕφορος, εὕπορος, ἅφθονος, ἁγαθός. uber, abundans Յորդ. յուռթի. լի. անպակաս. անսպառ. ճոխ. բազում. շատ. լաւ.

Կին նորա առատ իմաստութեամբ. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Ե. 3։)

Առատ են ստինք քո քան զգինի. (Ագաթ.։)

Առատ եւ բազմալոյս ճառագայթ։ Առատ եւ աննիազ հոսումն. (Դիոն.։)

Առատ յղփութիւն, կամ բարեկեցութիւն, կամ պտուղ. (Պիտ.։)

Առատ պատրաստութիւն. (Նար. ՟Լ՟Բ։)

Ձիր առատ. (Լմբ. ստիպ.։)

Զգթութիւնդ քո զառատ. (Շար.։)

Ըստ առատ մարդասիրութեանդ քում. (Պտրգ.։)

φιλότιμος, εὑμετάδοτος, ἁγαθός, ἅφθονος. liberalis, largus, bonus. եւ այլն. Առատաձեռն. աննախանձ բաշխօղ. բարի եւ բարերար. բաեսէր.

Այր առատ ժառանգեցուցանէ զորդիս որդւոց. Ի սիրտ առատ հանգչի իմաստութիւն։ Առատ ասպնջականութիւն։ Ակն քո չար է, զի ես առատս եմ։ Որ առատն է, զուարթութեամբ։ Առատս սիրունս (յն. մի բառ), հաղորդս լինել. եւ այլն։

Եթէ շնորհես, առատ ես. (Նար. ՟Հ՟Զ։)

Աննախանձ եւ առատ առ արարածս իւր. (Յճխ. ՟Ե։)

Այր խաղաղասէր էր, եւ առատ. (Լաստ. ՟Ե։)

Եթէ ակն քո առատ է. (Մտթ.։ ՟Զ. 22. եւ Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 34.) իմա՛, անարատ, պայծառ. ըստ յն. պարզ։

(Առատ ակն. յն. բարի ակն. Սիր. ՟Լ՟Բ. 8. 12։ եւ ՟Լ՟Գ. 13։ Եւ Առակ. ՟Թ. 10։ եւ ՟Ժ՟Գ. 2.)

Իմանալ զօրէնս՝ մտաց առատաց է։ Ի պտղոյ արդարութեան կերիցէ առատ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենառատ

Անաչառատես

Առատաբաշխ

Առատաբաշխութիւն, ութեան

Առատաբեր

Առատաբերութիւն, ութեան

Առատաբուղխ

Առատագութ

Առատահոս

Առատաձեռն

Առատաձեռնեմ, եցի

Առատաձեռնութիւն, ութեան

Առատաձիր

Առատամիտ

Առատամտութիւն, ութեան

Առատանամ, ացայ

Առատաշնորհ

Առատապարգեւ

Առատապէս

Առատատուր

Voir tout